Cambiar idioma
Cambiar idioma.
Kultur
Livet för en svensk i Argentina.
Oberá den svenska staden.

I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet började en invandrarvåg strömma mot Latinamerika. Brasilianska staten betalade resan dit för de som valde att bosätta sig i landet och för många svenskar som var fattiga på den tiden var detta ett attraktivt erbjudande. Många kom senare att fortsätta mot Argentina som erbjöd ett klimat som var något enklare för svenskarna att anpassa sig till. I Misiones hade finlandssvenskar redan grundat Nueva Finlandia, men svenskarna fortsatte längre in i urskogen och grundade Villa Svea. Först senare 1928 grundades staden Oberá där invånarna utgör en salig blandning av européer, många från just de mer norra delarna av Europa. Med tiden kom de att börja odla yerba som är en teliknande växt som används för att förbereda Argentinas nationaldryck mate. Oberásvenskarn blev mer kända i Sverige efter att Prins Wilhem besökte Oberá 1947 och skrev en bok om Oberásvenskarna, ”Röda Jordens Svenskar”.


Idag finns det ytterst få svenskfödda personer i Oberá, inga av dem deltagare i den ursprungliga utvandringen från Sverige. Precis som andra folkgrupper i trakten har svenskättlingarna genomgått en naturlig integration och blivit argentinare. 1973 fanns det 500 svensktalande i Oberá, idag är de betydligt färre. Ändå finns det en hög nivå av medvetenhet i Oberá om förfädernas historia. Man firar sin kulturella identitet både “formellt”, som vid den årliga immigrantfestivalen, och privat, som vid jul och midsommar. Snart kommer “språkdöd” att vara ett faktum i Misiones men än så länge kan man träffa ättlingar i andra generationen och några enstaka i tredje som talar svenska till vardags.


Det finns dock många spår av den svenska närvaron. På 30-talet blev det populärt att måla trästugorna röda. I samhället finns en luthersk kyrka och en skolverksamhet vid namn Instituto Carlos Linneo döpt efter ingen mindre än Carl von Linné. Församlingen tillhörde från början Svenska kyrkan men liksom för Svenska Kyrkan i Buenos Aires drogs stödet in och under några år tillhörde de den argentinska församlingen IELU. Numera är församlingen fristående. Svenskar har gett namn till ett flertal av stadsdelarna, förutom Villa Svea finns Villa Fredriksson, Villa Kindgren och Villa Torneus och staden har haft ett par svenska borgmästare. Det finns affärer med namn som ”Lindströms reservdelar”.
Färre och färre av Misionessvenskarna talar svenska men den svenska immigrationen till Misiones är kanske inte avslutad. Så sent som 2007 valde svensken Rolf Wrethling att flytta till Oberá med sin dotter. Tack vare honom är det nu möjligt för invånarna i staden att kolla på svensk TV.


Se Ragnhild Mathilde sjunga den svenska nationalsången vid ett besök från ambassaden 2008.


Fotnoter.
1- Elever från Svenska skolan i Oberá, 1932.
2- Flaggprocession 1991 (Ricardo Naidich).
3- Eskil Holmgren framför sitt röda hus (Antonio Fernández).
4- Lindströms reservdelar, 1998 (Antonio Fernández).


Relaterat
Ljudmaterial
Boktips för vidareläsning

Evald Olsson, Suecos en la selva, 1991.

Sven Arne Flodell, Tierra nueva, 1974.

Gerda Pehrson, Floden tog, 1965.

Gerda Pehrson, Svenska pionjärer i Sydamerika, 1970.

HKH Prins Wilhelm, Röda Jordens Svenskar, 1948.